Stander hejsning start kl. 18.00 

Kort tale  af formanden

Alle boards skal på søen

Vi kigger på vores nye hjertestarter

SurfogSki fra Horsens kigger forbi med diverse udstyr

Formanden griller pølser  med brød fra kl. 19,30

Øl og vand for egen regning

Vi ses