Medlemsbetingelser

Indmeldelse
Indmeldelse sker via Holdsport.dk. Ved indmeldelsen accepteres disse medlemsbetingelser. Du er et fuldgyldigt medlem, når du har gennemført frigivelseskurset og har betalt kontingent.

Frigivelseskurset består af:

 • praktisk del: håndtering af udstyr, padleteknikker og makkerredning.
 • svømmeprøve på 200m.
 • teoretisk del: om sikkerhed på vand.

 Børn og unge under 18 år kan alene blive medlem sammen med en voksen.

Surf og SUP Silkeborg – en forening
Foreningens aktiviteter bygger på frivilligt arbejde. Vi ønsker en god klubånd, hvor vi passer på hinanden, på vores faciliteter og udstyr. Derfor efterleves følgende regler:

 • Klubbens retningslinjer for sikkerhed følges. Er du i tvivl om fortolkning, spørg en af vores instruktører.
 • Alle bærer eller medbringer svømmevest/redningsvest og anvender leash.
 • Forældre er altid ansvarlige for deres børn, – herunder at de bærer en rednings- eller svømmevest, der passer.
 • Koden til Grejboxen oplyses ikke til andre, og Grejboxen er altid aflåst, når der ikke er medlemmer i Grejboxen eller på arealet udenfor.
 • Nøglen til Klublokalet befinder sig i Grejboxen eller i Klublokalet. Klublokalet efterlades aflåst og andre skal forlade Klublokalet, hvis de ikke har nøgle til lokalet eller er medlem i Surf og SUP Silkeborg.
 • Klublokalerne rengøres inden de forlades. Vi bruger gulvsvaberen efter bad og svaber gulve i omklædningsrum og gang, hvis de er våde. Der findes rengørings- midler/remedier i rengøringsrummet.
 • Udstyr: boards, padler, veste og dragter rengøres efter brug, og sættes på plads.
 • Vi rydder op og efterlader lokaler, som vi selv ønsker at finde dem.
 • Vi hjælper hinanden med at overholde reglerne.
 • Vi orienterer en instruktør eller formanden, hvis der er ting, der er gået i stykker og/eller mangler.

Billeder
Surf og SUP Silkeborg kan vælge at bruge af billeder, der er taget til klubaktiviteter. Billerne kan anvendes på vores hjemmeside, på facebook, i foldere mv. Der tages ingen billeder, der kan have anstødelig karakter. Billeder i portrætlignende situationer, tilstræbes godkendt af personen inden offentliggørelse.

Betaling
Betaling sker online via Holdsport.dk. Kontingent betales årligt den 1. marts, og der er ikke fortrydelsesret. For nye medlemmer sker betalingen samtidig med betaling for frigivelseskurset.

Personoplysninger
Surf og SUP Silkeborg benytter Holdsport.dk. Ved brug af Holdsport.dk accepteres deres betingelser og privatlivspolitik (GDPR). Holdsport.dk opdatere løbende i forhold til gældende regler og sørger for behandlingssikkerhed af alle data.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til info@surf-sup-silkeborg.dk. Ved udmeldelse refunderes ingen kontingent, og kontingent kan ikke overføres til andre. Surf og SUP Silkeborg er en forening, og vi er ikke omfattet af forbrugeraftaleloven. Det betyder, at der ikke refunderes kontingent ved aflysninger og perioder uden adgang til klubhus og badefaciliteter.